Bouwtechnische keuringen

Een bouwkundige keuring, ook wel bouwtechnische keuring genoemd, is een visuele inspectie van een woning. Zo’n keuring is een essentieel onderdeel wanneer je voornemens bent een woning te kopen.

Het resultaat van de keuring wordt volledig verwerkt in het bouwkundig rapport. Dit rapport wordt erkend door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en alle andere instellingen die onder de Autoriteit Financiële Markten (AMF) vallen.

Onze ervaren bouwkundige inspecteert de woning van de kruipruimte tot aan de nok van het dak. Eventuele verborgen gebreken komen zo aan het licht. Ook worden eventuele herstel- of vervangingskosten meegenomen zodat je een goed beeld hebt van het toekomstige onderhoud.

Ook vindt je een kostenraming met herstel- en vervangingskosten in het rapport. Eventuele schuren en/of garages worden ook meegenomen.

Tijdens de inspectie krijg je al een eerste indruk van de woning. Onze bouwkundige zal zijn bevindingen beschrijven waarna hij deze uitwerkt in een uitgebreide rapportage. Deze rapportage ontvang je altijd binnen 48 uur na de keuring!

Neem contact op